Speech-to-text in het basisonderwijs

Door Stijn Dautzenberg op 9 januari, 2021

Speech-to-text in het basisonderwijs

De adoptie van nieuwe technologieën in het basisonderwijs brengt vaak veel weerstand met zich mee. Leerkrachten hebben slechte eerdere ervaringen, voelen zich gedwongen van bovenaf of vinden de oplossing overbodig. Een leerkracht denkt: “Ik sta iedere dag op de werkvloer en ik weet exact wat ik nodig heb”.

Met die gedachte in ons achterhoofd zijn wij aan de slag gegaan. Interviewen, valideren en ontwikkelen, bij iedere fase werden leerlingen, leerkrachten en schoolleiders betrokken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat we eerst samen naar de toepassing moeten kijken en pas daarna naar de technologie die daarvoor nodig is.

Middels deze strategie ontstond het idee om het volgen van de leesvaardigheid te automatiseren zodat leerkrachten doelgerichter feedback kunnen geven en beter voor iedere leerling een passend boek kunnen kiezen.

Speech-to-text

De speech-to-text technologie die hiervoor nodig is, wordt nog niet breed toegepast. We bewandelen echt de grenzen van de mogelijkheden. Speech-to-text (spraak-naar-tekst) is een technologie waarbij spraak door een kunstmatig brein wordt vertaald naar tekst.

Nederlandse speech-to-text programma’s zijn over het algemeen ongeveer 96% nauwkeurig. Dat betekent dat het programma één fout antwoord geeft wanneer een kind twintig woorden voorleest. Dat is natuurlijk niet goed genoeg.

Onze technologie bouwt daarom voort op deze basis en weet met slimme trucs de nauwkeurigheid te verhogen naar een overweldigend percentage van 99.95%. Hoe we dat doen is geheim, maar dat het werkt kunnen we je laten zien tijdens een demonstratie.

Zet leerkrachten in hun kracht

Computers zullen leerkrachten nooit vervangen. Leerkrachten zijn superieur in het geven van feedback, relatieontwikkeling, het bieden van een luisterend oor en nog veel meer. Computers zouden slechts herhalend arbeidsintensief werk moeten overnemen zodat leerkrachten juist meer tijd overhouden om de dingen te doen waarin zij excelleren.

Die filosofie hebben wij ook toegepast op onze app.

Het werkt als volgt, leerlingen lezen een keer in de maand voor uit een leuk boek en onze app analyseert de geluidsopname automatisch middels speech-to-text. Vervolgens ontvangt de leerkracht een analyse van iedere geluidsopname. Ook vindt de leerkracht in de app gestructureerde informatie over leesmoeilijkheden, leesactiviteiten en leesinteresses van iedere leerling.

De app neemt dus het herhalende arbeidsintensieve werk over en biedt de leerkracht de meest recente informatie zodat die leerkracht in staat is om direct preventief te helpen wanneer een leerling dat nodig heeft. Zodoende wordt de tijd van de leerkracht optimaal benut.

Mochten leerkrachten alsnog zelf het heft in eigen handen willen nemen dan kunnen ze iedere geluidsopname terugluisteren en een handmatige analyse uitvoeren.

Benieuwd naar de leesapp?

Plan vandaag nog een gratis demonstratie in.