De Biebmonitor
Een praktische handleiding

Een duidelijk stappenplan voor de Biebmonitor met praktijkvoorbeelden en instructie voor de app.

Door Stijn Dautzenberg op 6 september, 2022

Inhoudsopgave

 1. Accounts inladen
 2. Boekenleggers koppelen
 3. Boeken uitlenen
 4. Boek voortgang doorgeven
 5. Boeken inleveren
 6. De Biebmonitor in de praktijk

1. Accounts inladen

Accounts kunnen worden ingeladen en beheerd door iedere gebruiker met de rol "schoolbeheerder". Iedere gebruiker met die rol opent het schoolbeheer scherm direct nadat hij is ingelogd.

Screenshot schoolbeheer

Hoe koppel ik het leerlingvolgsysteem

Onderwijs in Beeld werkt samen met zowel ParnasSys als ESIS. Om een koppeling te maken met het leerlingvolgsysteem heb je een autorisatie sleutel nodig. Je kunt deze autorisatie sleutel zelf genereren in het leerlingvolgsysteem nadat je de koppeling "Onderwijs in Beeld" in het leerlingvolgsysteem hebt geactiveerd.

Zodra je de autorisatie sleutel hebt verkregen is het nog belangrijk om de sleutel via de Leesapp door te geven. Navigeer naar het schoolbeheer scherm en klik op de leerlingvolgsysteem tegel.

In dit formulier selecteer je het leerlingvolgsysteem en vul je de autorisatie sleutel in. Wanneer de koppeling gemaakt kon worden zul je de vraag krijgen van welke klaslokalen je de leerlingen wil inladen.

Screenshot leerlingvolgsysteem koppelen

Hoe voeg ik accounts toe?

Navigeer naar het schoolbeheer scherm en klik op de "Account beheer" tegel. In dit overzicht kun je een Google of Microsoft account toevoegen en de rollen van de gebruiker aanpassen.

Staat de leerkracht er nog niet tussen dan staat de leerkracht niet in het leerlingvolgsysteem. Voeg de leerkracht daarom toe aan het leerlingvolgsysteem en synchroniseer de systemen opnieuw.

Screenshot account beheer

Hoe geef ik gebruikers toegang tot de bieb?

Bibliotheekbeheerders en -assistenten mogen boeken lenen uit iedere bieb aan alle leerlingen op school. Leerkrachten en leerlingen mogen alleen boeken lenen uit een bieb wanneer je de klas expliciet toegang hebt gegeven tot die bieb.

Op deze wijze kunnen bibliotheken die niet aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen worden geblokkeerd. Denk hierbij aan boeken over moord en seks voor kinderen uit groep 3/4.

Je geeft een klas toegang tot de bieb door te navigeren naar "bieb aanpassen" via het tandwiel linksboven in het bieb scherm.

Screenshot account beheer

2. Boekenleggers koppelen

Nadat de leerlingen zijn ingeladen, is het tijd om de boekenleggers te koppelen. De boekenleggers hebben twee voordelen:

 • Leerkrachten kunnen met behulp van de boekenleggers eenvoudig leerlingen in de app vinden.
 • Leerlingen kunnen zelfstandig met de boekenlegger inloggen zonder een wachtwoord te onthouden.

Om een boekenlegger te koppelen navigeer je via het menu naar het leerlingen overzicht. In dit overzicht zie je een lijst met ingeladen leerlingen.

 • Biebassistenten en -beheerders zien alle leerlingen op school.
 • Leerkrachten zien enkel de leerlingen in hun groep.
Screenshot lijst met leerlingen

Navigeer naar het leerlingscherm door op de leerling te klikken. Klik in dit scherm linksboven op het tandwiel. Klik vervolgens op QR-code koppelen en scan de qr-code op de boekenlegger.

De boekenlegger is nu gekoppeld aan de leerling! Schrijf de naam van de leerling op de boekenlegger en deel hem uit.

Screenshot leerling scherm

Help de boekenlegger is kwijt!

Dat is geen enkel probleem! Koppel simpelweg een nieuwe boekenlegger aan de leerling en de oude boekenlegger zal automatisch ontkoppeld worden. Dit is mogelijk omdat de boekenleggers niet speciaal zijn gemaakt voor één leerling.

3. Boeken uitlenen

Het uitlenen van boeken bestaat uit twee stappen:

 • Kies de leerling waaraan je het boek gaat lenen.
 • Scan het boek dat je wilt uitlenen.

Er zijn twee manieren om via het leerlingen menu naar de leerling te navigeren:

 1. Door te zoeken op de naam van de leerling via de zoekbalk bovenin het scherm.
 2. Door de QR-code op de boekenlegger van de leerling te scannen.

Je scant de QR-code van de leerling door rechtsboven op het QR-code icoontje te klikken. Dit is meestal de snelste manier om een leerling te vinden in de app.

Start met het lenen van een nieuw boek door te klikken op de blauwe knop "Nieuw boek lenen"

Screenshot leerling scherm

Scan de barcode van het boek dat de leerling wil lenen. Scant de barcode niet of heeft het boek geen barcode? Type dan het isbn in de zoekbalk bovenin. Je vindt het isbn onder de barcode of aan de binnenzijde van het boek.

Screenshot uitlenen en boek barcode scannen

Je komt nu terecht in het "bieb kiezen" scherm waar je alle uitgaven van dit boek ziet in alle bibliotheken op school waar jij toegang toe hebt. Selecteer de juiste bieb en het juiste isbn en klik op "Lenen".

Screenshot boek lenen

Kunnen leerlingen ook een boek van thuis lezen?

Jazeker! Dat kan door simpelweg geen bieb op school te kiezen, maar te klikken op de "thuis" bieb. In de thuis bieb staan alle boeken in het hele systeem.

Als het boek ook in de bieb staat op school dan blijft het boek dus wel beschikbaar voor andere leerlingen in de app.

Bieb boek kiezen thuis

4. Boek voortgang doorgeven

Het bijhouden van de boek voortgang is belangrijk om te meten hoeveel een leerling leest en of een leerling een boek uitleest. Deze data vormt de kern van de Leesapp. Het helpt om vragen te beantwoorden zoals:

 • Welke boeken worden vaak gekozen?
 • Welke boeken blijven altijd liggen?
 • Hoeveel leesmeters maakt de leerling?
 • Welke boeken vindt een leerling niet leuk?
 • Welke boeken zouden goed bij deze leerling passen?

In het ideale scenario zijn de leerlingen zelf in staat om de boek voortgang frequent bij te houden. Dat kunnen ze zelfstandig doen door in te loggen met de boekenlegger en te klikken op de kaft van het boek dat ze aan het lezen zijn.

Screenshot mijn boeken

Zodra de leerling op de boekkaft heeft geklikt komt hij in het scherm om de boek voortgang door te geven.

Je kunt de voortgang aanpassen door de blauwe balk te verslepen. Klik op "update" om de actie te bevestigen.

Screenshot boek voortgang

Hoe stop ik met een boek?

Je kunt stoppen met het lezen van een boek door in het boek voortgang scherm aan de rechterzijde op de grote "STOP" knop te klikken.

Het is belangrijk om leerlingen duidelijk te maken dat het oké is om een boek niet uit te lezen als ze het niet leuk vinden. Dat is waardevolle informatie om meer te leren over de interesses van de leerling.

5. Boeken inleveren

Je kunt een boek inleveren door opnieuw te navigeren naar het scherm van de leerling. Je ziet hier alle boeken die de leerling op dit moment leest of nog niet heeft ingeleverd.

Klik op het boek dat je wil inleveren.

Screenshot leerling scherm

Mocht een leerling nog niet zelfstandig de boek voortgang hebben doorgeven dan kun je dit nu nog afronden.

Wanneer de voortgang is doorgegeven kom je in het boek scherm en klik je op inleveren om de actie te bevestigen.

Screenshot boek inleveren

6. De Biebmonitor in de praktijk

In deze handleiding beschreven we het ideale scenario. Om dit proces praktisch in te richten is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken en lessen te trekken uit de ervaringen van andere basisscholen.

Vuistregels

 • Een leerling leent pas een nieuw boek als het vorige boek is ingeleverd.
 • Een leerling heeft altijd de boekenlegger tussen het boek.
 • Als een leerling het boek nog niet uit heeft, geeft de leerling vrijdag de boekvoortgang door (maar het liefst dagelijks).
 • Plan een vast moment voor het doorgeven van de boekvoortgang (bijvoorbeeld direct na het vrij lezen of na de spellingles).

Sla de leerkracht niet over

Sommige basisscholen hebben de neiging om alle verantwoordelijkheid neer te leggen bij de leerling.

Het motiveren van leerlingen om te lezen blijft echter een activiteit van de leerkracht en de Leesapp is met die mindset ontwikkeld.

Om interactie met de leerlingen aan te wakkeren, raden we daarom aan om het lenen en inleveren van boeken te organiseren via de leerkracht of de biebouder. Het lenen van een boek duurt in de praktijk vijf seconde, maar neem bij een leerling die lezen minder leuk vindt vooral langer de tijd!

De boekvoortgang kunnnen de leerlingen natuurlijk wel zelfstandig doorgeven.

Telefoon / Ipad / Chromebook

Uit de praktijk blijkt dat het minder intuïtief is om een boek te scannen op een Chromebook omdat je het boek naar de camera toebeweegt in plaats van andersom.

Wanneer er barcodes gescand moeten worden, zoals bij het uitlenen van boeken, heeft een telefoon of een Ipad daarom de voorkeur. Wanneer er enkel boek voortgang doorgegeven wordt, werkt een Chromebook ook uitstekend.