Bouw structuur in het leesonderwijs

Door Stijn Dautzenberg op 5 januari, 2021

Bouw structuur in het leesonderwijs.

Leerkrachten hebben verschillende middelen om de leesvaardigheid van leerlingen te meten. Denk daarbij aan toetsmethoden, hardop voorlezen in de klas en voorlezen aan het bureau.

Hoe deze leesmomenten vervolgens verwerkt worden verschilt. Sommige leerkrachten zijn tevreden met een toetsscore, sommige leerkrachten analyseren op gevoel en sommige leerkrachten werken iedere leesfout in detail uit. Er bestaat hier veel ruimte voor vrije interpretatie.

Dit staat in contrast met vakken zoals rekenen en taal waarbij de voortgang vaak nauwkeurig en constant door alle leerkrachten wordt genoteerd in het LVS. Met alle gevolgen van dien ...

Wat gebeurt er op jullie school zodra een juf verhuist naar een andere basisschool of langdurig ziek raakt? Hoe vindt de overdracht van informatie over de kernvaardigheid lezen naar haar opvolger dan plaats?

Hoe praktisch zou het zijn wanneer die nieuwe leerkracht beschikte over gestructureerde informatie over de leesvaardigheid van ieder kind zonder enige extra tijdsinvestering. Gestructureerde informatie over leesmoeilijkheden, het aantal woorden dat de leerling gemiddeld per week leest en zijn leesinteresses.

Met de huidige middelen is het aanbrengen van deze structuur onmogelijk. Daarom ontwikkelt Onderwijs in Beeld een alternatief.

Een alternatief

Leerlingen lezen een keer in de maand voor uit een leuk boek en onze app analyseert de geluidsopname automatisch middels speech-to-text. Vervolgens ontvangt de leerkracht een analyse van iedere geluidsopname en wordt nieuwe data gestructureerd geupdate.

In deze nieuwe situatie werkt iedere leerkracht met dezelfde gestructureerde informatie, weet iedere leerkracht met welke leesmoeilijkheden de leerling moeite heeft en is iedere leerkracht beter in staat om een passend boek voor de leerling te kiezen.

Benieuwd naar de leesapp?

Plan vandaag nog een gratis demonstratie in.